POVINNOST ČIPOVAT štěňata a HLÁSIT POČTY FEN v chovu !!!

Na základě poslaneckého návrhu dochází k úpravě věku, ke kterému musí být štěňata v chovech označena mikročipem. Psi budou muset být označeni mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud z chovu přechází k novému majiteli před dovršením tří měsíců, musí být v okamžik přechodu již označená mikročipem. Novela také navyšuje maximální sankci, kterou lze za nesplnění této povinnosti uložit z 20 000 na 50 000 Kč.

Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Nově se tato povinnost rozšíří a bude se týkat i chovatelů, kteří chovají tři a více fen. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, bude chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost bude mít za celou domácnost pouze jeden její člen. Podrobné informace k této problematice včetně upraveného nahlašovacího formuláře se v následujících dnech objeví na internetových stránkách SVS.

 

 

Veterinární ordinace GALVET

Dobrá 44
Dobrá
73951
Frýdek-Místek
773622912 GALVET@seznam.cz